Der Vugelbeerbaam Lyrics
1. Kan schinnern Baam gibt's wie ann Vugelbeerbaam

Vugelbeerbaam
Vugelbeerbaam;
es ka aah su lecht net ann schinnern Baam gaabn

schinnern Baam gaabn
eija!
Eija
eija
wie ann Vugelbeerbaam

ann Vugelbeerbaam
ann Vugelbeerbaam

eija
eija
wie ann Vugelbeerbaam

ann Vugelbeerbaam
eija!

2. Ben Kanner sann Haus stieht a Vugelbeerbaam

Vugelbeerbaam
Vugelbeerbaam

do sitzt unnern Kanner sei Weibel dernaabn

Weiberl dernaabn
eija!
Eija
eija
naahn Vugelbeerbaam

naabn Vugelbeerbaam
naabn Vugelbeerbaam

eija
eija
naabn Vugelbeerbaam

naabn Vugelbeerbaam
eija!

3. Na
lo�t se n�r sitzen
[ From: http://www.elyrics.net/read/t/traditional-lyrics/der-vugelbeerbaam-lyrics.html]
se schl�ft ja derbei

schl�ft ja derbei
schl�ft ja derbei;
und hot se's verschlofen
do huln mer sche rei

huln mer sche rei
eija!
Eija
eija
von Vugelbeerbaam

von Vugelbeerbaam
von Vugelbeerbaam

eija
eija
von Vugelbeerbaam

von Vugelbeerbaam
eija!

4. Und wenn ich gestorbn bi
ich waar'sch net derlaabn

waar'sch net derlaabn
waar'sch net derlaabn

do pflanzet of menn Grob fei ann Vugelbeerbaam

Vugel beerbaam
eija!
Eija
eija
ann Vugelbeerbaam

ann Vugelbeerbaam
ann Vugelbeerbaam

eija
eija
ann Vugelbeerbaam

ann Vugelbeerbaam
eija!Related Songs:


Who is famous for Gangnam Style?

Get a Brand New iPhone 5.

Hurry, offer ends on 27 Mar 2019